ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear hierarchy" — Słownik kolokacji angielskich

clear hierarchy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna hierarchia
  1. clear przymiotnik + hierarchy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Eight sites fell within the boundaries of the kingdom, showing a clear hierarchy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo