"clear heir" — Słownik kolokacji angielskich

clear heir kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty spadkobierca
  1. clear przymiotnik + heir rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The party lacks a clear heir apparent for the 1992 Presidential nomination.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo