"clear formulation" — Słownik kolokacji angielskich

clear formulation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste sformułowanie
  1. clear przymiotnik + formulation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It combines with Pontryagin duality to give a clearer if more abstract formulation of the central result, the Artin reciprocity law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo