"clear container" — Słownik kolokacji angielskich

clear container kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty pojemnik
  1. clear przymiotnik + container rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He held up a big clear container full of a cloudy yellow fluid.

    Podobne kolokacje: