"clear connection" — Słownik kolokacji angielskich

clear connection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty związek
  1. clear przymiotnik + connection rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is no clear connection between the two kinds of painting.

powered by  eTutor logo