"clear beneficiary" — Słownik kolokacji angielskich

clear beneficiary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty beneficjent
  1. clear przymiotnik + beneficiary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And so far, there is just one clear beneficiary: Fox News.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo