"circular image" — Słownik kolokacji angielskich

circular image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolisty obraz
  1. circular przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Technologies represented include zeppelins, radio, black and white TV with small circular images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo