"choose to write" — Słownik kolokacji angielskich

choose to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów napisać
  1. choose czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    Whichever kind of story you choose to write, it won't be easy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo