"chip used" — Słownik kolokacji angielskich

chip used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłamek użył
  1. use czasownik + chip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The seven or eight players were using cash rather than chips.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo