"make chips" — Słownik kolokacji angielskich

make chips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki odłamki
  1. make czasownik + chip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company also makes chips under contract for other companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo