"chip bag" — Słownik kolokacji angielskich

chip bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torba odłamka
  1. chip rzeczownik + bag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Brought back to life by sound of farts, my guts were all afire; a bad last pint of porter mixed with a chip bag troughed entire.

    Podobne kolokacje: