"chase one's dreams" — Słownik kolokacji angielskich

chase one's dreams kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pościg czyjś sny
  1. chase czasownik + dream rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think to get to the top you need to work hard and chase your dreams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo