"change at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmień w tej chwili
  1. change czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several times I almost did, but changed my mind at the last moment.

    Podobne kolokacje: