"celebrity wears" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity wears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława nosi
  1. celebrity rzeczownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But always, it comes back to shopping, and in particular what the celebrities on their favorite shows are wearing."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo