"celebrity takes" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława bierze
  1. celebrity rzeczownik + take czasownik
    Luźna kolokacja

    What extreme measures might celebrities take to stay out of the public eye?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo