Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"cause to miss" — Słownik kolokacji angielskich

cause to miss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powodować opuścić
  1. cause czasownik + miss czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The problem will cause him to miss his third straight game this week.

    Podobne kolokacje: