"cathedral window" — Słownik kolokacji angielskich

cathedral window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno katedralne
  1. cathedral rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This atypical 1930's example peaks like a cathedral window with a wind-up clock in the arch.

    Podobne kolokacje: