Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"campus shooting" — Słownik kolokacji angielskich

campus shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo kampusu
  1. campus rzeczownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Craig Heyward, the star running back for the University of Pittsburgh, was charged today with fighting with police officers who were investigating a campus shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo