"cable sport" — Słownik kolokacji angielskich

cable sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport kablowy
  1. cable rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They didn't have blooper videos when DiMaggio played, or 24-hour cable sports news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo