"cabin trunk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cabin trunk" po angielsku

"cabin trunk" — Słownik kolokacji angielskich

cabin trunk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kufer podróżny
  1. cabin rzeczownik + trunk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In preparation for a long stay, I had several suitcases, a packing case, a cabin trunk, my portable gramophone and records, all my medical equipment.