"trunk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trunk rzeczownik

rzeczownik + trunk
Kolokacji: 22
tree trunk • trunk of one's car • steamer trunk • swimming trunk • palm trunk • ...
trunk + rzeczownik
Kolokacji: 22
trunk road • trunk line • trunk lid • trunk route • trunk diameter • ...
trunk + czasownik
Kolokacji: 13
trunk contains • trunk rises • trunk grows • trunk stands • trunk opens • ...
czasownik + trunk
Kolokacji: 9
open the trunk • trunk is used • wear trunks • trunk filled • pack one's trunk • ...
przymiotnik + trunk
Kolokacji: 58
thick trunk • large trunk • old trunk • main trunk • massive trunk • ...
przyimek + trunk
Kolokacji: 13
against the trunk • around the trunk • into the trunk • from the trunk • in the trunk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.