BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"całkowanie numeryczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całkowanie numeryczne" po polsku

"całkowanie numeryczne" — Słownik kolokacji angielskich

  1. numerical przymiotnik + integration rzeczownik = całkowanie numeryczne (metoda numeryczna)
    Luźna kolokacja

    Such topics may include Fourier analysis, numerical integration, or other required skills.

powered by  eTutor logo