BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"European integration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "European integration" po angielsku

European integration

rzeczownik
  1. integracja europejska

"European integration" — Słownik kolokacji angielskich

European integration kolokacja
  1. European przymiotnik + integration rzeczownik = integracja europejska
    Bardzo silna kolokacja

    They drive the development of a federal model for the European integration.

powered by  eTutor logo