BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"integration" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

integration rzeczownik

rzeczownik + integration
Kolokacji: 13
systems integration • school integration • data integration • community integration • EU integration • ...
integration + rzeczownik
Kolokacji: 16
integration process • integration plan • integration effort • integration policy • integration program • ...
integration + czasownik
Kolokacji: 11
integration occurs • integration allows • integration leads • integration makes • integration takes • ...
czasownik + integration
Kolokacji: 25
promote integration • achieve integration • include integration • support integration • allow integration • ...
przymiotnik + integration
Kolokacji: 49
European integration • economic integration • racial integration • social integration • vertical integration • full integration • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. economic integration = integracja gospodarcza economic integration
4. social integration = integracja społeczna social integration
7. political integration = integracja polityczna political integration
8. great integration = świetna integracja great integration
9. regional integration = regionalna integracja regional integration
11. tight integration = ścisła integracja tight integration
przyimek + integration
Kolokacji: 17
of integration • for integration • to integration • on integration • with integration • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.