"być wartym ileś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być wartym ileś" po polsku

być wartym ileś

 1. be worth something ***
  • być wartym czegoś, być wartym ileś
   This watch is worth about $400. (Ten zegarek jest warty około 400 dolarów.)
   Is that worth the extra fees? (Czy jest to warte dodatkowych opłat?)
   It wasn't worth all the effort. (To nie było warte całego tego wysiłku.)
   This film is worth seeing. The best actors play in it. (Ten film jest warty obejrzenia. Grają w nim najlepsi aktorzy.)
   Is the prize worth our effort? (Czy ta nagroda jest warta naszego wysiłku?)

powered by  eTutor logo