"być wartym czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być wartym czegoś" po polsku

być wartym czegoś

 1. be worth something ***
  • być wartym czegoś, być wartym ileś
   This watch is worth about $400. (Ten zegarek jest warty około 400 dolarów.)
   Is that worth the extra fees? (Czy jest to warte dodatkowych opłat?)
   It wasn't worth all the effort. (To nie było warte całego tego wysiłku.)
   This film is worth seeing. The best actors play in it. (Ten film jest warty obejrzenia. Grają w nim najlepsi aktorzy.)
   Is the prize worth our effort? (Czy ta nagroda jest warta naszego wysiłku?)
czasownik
 1. fetch *
 2. repay *
 3. fet
przymiotnik
 1. worthy *
  • godzien, wart, zasługujący (na coś)
   This topic is worthy of note. (Ten temat jest godny uwagi.)
   Heroes are worthy of admiration. (Bohaterzy są godni podziwu.)
   His bravery was worthy of praise. (Jego męstwo było warte pochwały.)
 1. be worth something *** , be worth doing something
  • być godzien czegoś, być wart czegoś
   He was always a scum, he's not worth crying. (On zawsze był łajdakiem, nie jest wart płaczu.)
   Don't cry, he's not worth it. (Nie płacz, on nie jest tego wart.)

Powiązane zwroty — "być wartym czegoś"

rzeczownik
wartość = value , val. (skrót) +6 znaczeń
wartościowość = valence +2 znaczenia
inne
czasownik
wartościować = appraise +1 znaczenie
idiom
inne

powered by  eTutor logo