"buy windows" — Słownik kolokacji angielskich

buy windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup okna
  1. buy czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The museum bought the doors, windows and some furnishings in 1977 with the hope of someday recreating the rooms.

    Podobne kolokacje: