BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"buy thousands" — Słownik kolokacji angielskich

buy thousands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup tysiące
  1. buy czasownik + thousands rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Of course, a Denver grocery chain bought thousands of tickets and gave them away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo