PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"buy the kind" — Słownik kolokacji angielskich

buy the kind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup rodzaj
  1. buy czasownik + kind rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These days consumers can buy the kind of food they would make themselves if only they had the time.