"buy submarines" — Słownik kolokacji angielskich

buy submarines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup okręty podwodne
  1. buy czasownik + submarine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Norwegian Navy has shown interests in the project and may buy several submarines in the future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo