ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy several minutes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka minut
  1. buy czasownik + minute rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It'll buy us only fifteen minutes or so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo