Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"buy one's wares" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's wares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś artykuły
  1. buy czasownik + wares rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    'It was a shelter for those who came here to buy and sell their wares.'

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo