"buy medications" — Słownik kolokacji angielskich

buy medications kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup leki
  1. buy czasownik + medication rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While you can safely buy medications online, you can only do so from a trusted, verified site.

    Podobne kolokacje: