"buy heroin" — Słownik kolokacji angielskich

buy heroin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup heroinę
  1. buy czasownik + heroin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His chief of staff was arrested trying to buy heroin.

    Podobne kolokacje: