BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"buy disks" — Słownik kolokacji angielskich

buy disks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup dyski
  1. buy czasownik + disk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Warner would like people to buy disks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo