ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy YouTube" — Słownik kolokacji angielskich

buy YouTube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup YouTube
  1. buy czasownik + YouTube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In October, 2006, Google bought YouTube, for $1.65 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo