ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy NBC" — Słownik kolokacji angielskich

buy NBC kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup NBC
  1. buy czasownik + NBC rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The television industry is assuming that the Turner Broadcasting System wants to buy NBC from General Electric.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo