ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy Microsoft" — Słownik kolokacji angielskich

buy Microsoft kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup Microsoft
  1. buy czasownik + Microsoft rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    T could've bought Microsoft at ten bucks, what's the point, Barbie?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo