"business reason" — Słownik kolokacji angielskich

business reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy powód
  1. business rzeczownik + reason rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My father wanted to go to get near a friend for business reasons.

powered by  eTutor logo