"business association" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy związek
  1. business rzeczownik + association rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is the state's largest business association with 23,000 member companies, as of 2006.

powered by  eTutor logo