"business application" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aplikacja dla biznesu
  1. business rzeczownik + application rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By mid-1996, Microsoft had 95% of the market for business applications.

powered by  eTutor logo