"bus garage" — Słownik kolokacji angielskich

bus garage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): garaż autobusowy
  1. bus rzeczownik + garage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The football stadium and bus garage were finished in 1965.

    Podobne kolokacje: