BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"built-in speaker" — Słownik kolokacji angielskich

built-in speaker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbudowywany głośnik
  1. built-in przymiotnik + speaker rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The computer will quickly search the system, locate the item and play it back through built-in speakers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo