"build with money" — Słownik kolokacji angielskich

build with money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj z pieniędzmi
  1. build czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The museum, built and funded with private money, opened in 1987.

    Podobne kolokacje: