"bucket filled" — Słownik kolokacji angielskich

bucket filled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadro napełniło się
  1. fill czasownik + bucket rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also filled several buckets of water from the well, and left them inside the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo