"brush technique" — Słownik kolokacji angielskich

brush technique kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda szczotki
  1. brush rzeczownik + technique rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An example of Bramley's use of the square brush technique is his painting Domino!