"brush grows" — Słownik kolokacji angielskich

brush grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka rośnie
  1. brush rzeczownik + grow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The area had been cut over at some time and brush had grown up, yet there was a sort of trail left by deer.

    Podobne kolokacje: