"brush dips" — Słownik kolokacji angielskich

brush dips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótkie kąpiele szczotki
  1. brush rzeczownik + dip czasownik
    Luźna kolokacja

    Scrub the backing with a bristle brush dipped in mild carpet detergent.

    Podobne kolokacje: