"browser window" — Słownik kolokacji angielskich

browser window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno przeglądarki
  1. browser rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The following output should be displayed in the browser window.

    Podobne kolokacje: