BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast the series" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transmituj serię
  1. broadcast czasownik + series rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With each journey being broadcast in consecutive weeks, the series' original run was from 4 to 29 January 2010.

powered by  eTutor logo